آزمون ورودی شاخه ساخت و تنظیم کانون موسیقی علیرضا افکاری

سالن پارس پلاس

قیمت بلیت ها: 80,000 تومان

17 آبان
ساعت: 12:00